Sommerhilsen fra Atle

Til medlemmer, nettverkspartnere, kunder og samarbeidspartnere

Etter seks måneder i Medtek Norge er jeg stolt av å være leder for en spennende organisasjon med store muligheter. Medtek-bransjen er interessant og givende. Jeg kjenner at det å jobbe for bedre bruker- og pasientbehandling, gir en ekstra dimensjon i arbeidet.

Jeg er imponert over de mange dyktige og engasjerte tillitsvalgte som bidrar i organisasjonens arbeid. Jeg vil også berømme de ansatte for deres engasjement og store innsatsvilje i en periode med  store utskiftninger.

Gjennom en rekke bedriftsbesøk har jeg fått lære av hyggelige og kunnskapsrike fagfolk. Jeg forstår bedre hvilken verdi bedriftene representerer og hvor viktig leverandørenes bidrag er i utviklingen av helse-Norge. Jeg vil også til høsten prioritere medlemsbesøk. Ta gjerne kontakt om du ønsker at jeg skal komme til din bedrift.

Strategien til Medtek Norge ligger fast og beskriver hva vi skal gjøre i tiden som kommer:

Synliggjøre verdien til den etablerte bransjen

Medlemmene i Medtek Norge er opptatt av å utvikle produkter og tjenester som gjør hverdagen bedre for brukere og pasienter og som i tillegg effektiviserer helse og omsorg i Norge. En viktig oppgave for organisasjonen er derfor å synliggjøre verdien den etablerte bransjen representerer.

Den stegvise innovasjonen

Betydningen av den stegvise utviklingen av behandlingsmetoder og teknologi som foregår i samhandling mellom klinikere, brukere og FoU-avdelinger, i samarbeid med helseindustrien, er underkommunisert. Dette er et viktig bidrag til innovasjon i sektoren og må tydeligere på agendaen.

Strategiske og innovative anskaffelser

Dagens anskaffelsesprosesser utnyttes ikke for å få frem og ta i bruk nye og bedre løsninger. Det er for stort fokus på å kutte kostnader på kort sikt, heller enn å vurdere effekt av pasientbehandling og samfunnsøkonomiske besparelser på sikt. Vi vil fortsatt jobbe for å øke kunnskap om verdibaserte anskaffelser slik at anskaffer i større grad blir strategiske og innovative.

Optimale rammebetingelser

En av organisasjonens viktigste oppgaver er å sørge for at medlemmene har så gode rammebetingelser som mulig. Derfor vil vi i administrasjonen, sammen med våre tillitsvalgte, jobbe enda mer målrettet med politiske beslutningstagere, embetsverk og de operative innkjøpsorganisasjonene som setter rammer for arbeidet til våre medlemmer.

Hva skjer fremover?

Jeg har tro på samarbeid. Jeg vil derfor ta initiativ til dialog med foreninger, pasientorganisasjoner og andre som berører våre fagområder og som det er naturlig å samarbeide med.

Medtek Norge og Lab Norge

Samtalene med Lab Norge om en mulig fusjon er gode. Medtek Norge og Lab Norge har samarbeid på mange områder allerede og vi ser store fordeler ved å samarbeide enda tettere. Om samtalene fører frem, vil beslutningen om en fusjon legges frem på en ekstra generalforsamling til høsten.

Bransjetreff

21.september arrangerer vi et annerledes bransjetreff. I tillegg til et inspirasjonsforedrag, inviterer vi våre medlemmer til å gi innspill til hvilke oppgaver Medtek Norge skal fokusere på i tiden fremover. Dette er et sentralt møte for alle medlemsbedrifter og tillitsvalgte i Medtek Norge. Håper du vil delta og bidra.

Vi flytter

Aker og Kværner trenger alle tilgjengelige lokaler til egne prosjekter. Det betyr at Medtek Norge, nok en gang, er på flyttefot. Fra og med 9. juli finner du oss i våre nye kontorer i Fornebuporten Helsehus i Widerøeveien 5, 3. etasje (Bilia-bygget ved Telenor Arena). Velkommen innom for en prat og en kaffekopp.

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer. På gjensyn til høsten.

Hilsen Atle