Strengere produsentansvar i ny forskrift om emballasje

Foto: Glomma Papp

Forskriften som er foreslått å tre i kraft 1. juli, omhandler blant annet produsentansvar for emballasje. Den skal sikre like konkurransevilkår mellom returselskaper og sørge for at EU-direktivene ivaretas. Produsentansvarsordningen har vært basert på frivillige avtaler mellom myndighetene og næringslivet. Den har vært vellykket og ført til høy materialgjenvinning.

Gjennom forskriften kreves det at alle som importerer eller produserer emballasje eller emballerte varer må være medlem av et godkjent returselskap. Til nå har det kun vært Grønt Punkt Norge med tilhørende materialselskaper for emballasje som har hatt forpliktende ambisiøse miljømål gjennom en bransjeavtale med Klima- og miljødepartementet.

Medisinsk utstyr og emballasje

Med medisinsk utstyr følger det store mengder emballasje. Medtek Norge har lenge hatt et godt samarbeid med Grønt Punkt Norge og materialselskapene for emballasje. Gjennom de godt etablerte returordningene har medlemsbedrifter i Medtek Norge vært sikre på at den emballasjen de har ansvar for, er blitt håndtert riktig uansett hvor i landet emballasjen har havnet.

– Når den nye forskriften trer i kraft må alle bedrifter som produserer eller importerer og omsetter medisinsk utstyr som er emballert være medlem i et returselskap, sier adm. direktør Trond Dahl Hansen. Vi anbefaler våre medlemsbedrifter å ta miljøansvar gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Gratispassasjerer i spleiselag

I Grønt Punkt Norge ser de fram til at miljøansvaret for emballasjen nå kommer inn i regulerte former. – Det har vært frustrerende å kommunisere et sorteringsbudskap nasjonalt og drifte et godt, landsdekkende retursystem, når vi har hatt bedrifter som ikke er med ved å bidra med å betale for sin andel emballasje. Samtidig er det aktører som kan underby oss ved å ikke ta et like omfattende ansvar som oss inn i våre varestrømmer, uttaler adm. direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge. Med en ny forskrift forutsetter hun at miljømyndighetene følger opp og påser at de nasjonale miljømålene blir nådd. Dessuten forventes det at myndighetene luker ut aktører som skummer fløten og i hovedsak tilbyr medlemskap uten et etablert og nasjonalt retursystem.

Returordningen trues av useriøse aktører

Myndighetene har vært godt fornøyd med de etablerte returordningene og resultatene som er oppnådd med bransjeavtaler i mer enn 20 år. Disse returordningene har de siste årene blitt utfordret av aktører som ikke har hatt tilsvarende gjenvinningsforpliktelser. Dette har ført til ulike konkurransevilkår.

– Nye aktører, som ikke er forpliktet av gjeldende avtaler, kan velge å samle inn emballasje som er mest lønnsom å håndtere. Dette undergraver systemet og er en trussel mot håndtering av emballasjeavfall. Vi ser derfor et behov for å forskriftsfeste produsentansvaret, uttalte Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i forbindelse med oversendelse av forskriften til KLD.

Les mer om den nye forskriften om innsamling av emballasjeavfall her

Les mer om Grønt Punkt her

Tekst: Grønt Punkt/Medtek Norge

Nøkkelord:,