Styret

Organisasjonen ledes av et styre på 6-8 medlemmer etter generalforsamlingens bestemmelse, og har en sammensetning som gjenspeiler medlemsbedriftenes interesseområder og størrelse. Styret trekker opp retningslinjer for foreningen og fastlegger foreningens strategier og mål.

Medtek Norge Styret 2018:
Fv.: Jens R. Jensen, (Atle Hunstad), Rolf Inge Karlsen, Erik Kongshaug, Petter Solum, Atle Schjøtt, Tove Ofstad
Ikke tilstede: Håkon Bertelsen og Lene Takelund

Styreleder
Petter Solum, Vingmed AS

Styremedlemmer
Atle Schjøtt, MedX Nordic AS
Håkon Bertelsen, Permobil AS
Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS
Erik Kongshaug, Medtronic AS
Lene Takelund, SRC Philips AS
Rolf Inge Karlsen, Olympus AS
Jens R. Jensen, ekstern

Les saken om de nye styremedlemmene her