Styret

Organisasjonen ledes av et styre på 6-8 medlemmer etter generalforsamlingens bestemmelse, og har en sammensetning som gjenspeiler medlemsbedriftenes interesseområder og størrelse. Styret trekker opp retningslinjer for foreningen og fastlegger foreningens strategier og mål.

Medtek Norge Styret 2016: Fv. bak: Håkon Bertelsen, Atle Schjøtt, Rolf Inge Karlsen, Erik Kongshaug, Trond Dahl Hansen Fv. foran: Anne Stenmark, Petter Solum, Mona Kristin Berg. Ikke tilstede: Jens R. Jensen

Medtek Norge Styret 2016:
Fv. bak: Håkon Bertelsen, Atle Schjøtt, Rolf Inge Karlsen, Erik Kongshaug, Trond Dahl Hansen
Fv. foran: Anne Stenmark, Petter Solum, Mona Kristin Berg
Ikke tilstede: Jens R. Jensen

Styreleder
Petter Solum, Vingmed AS

Styremedlemmer
Atle Schjøtt, MedX Nordic AS
Jens R. Jensen, Roche Diagnostics Norge AS
Håkon Bertelsen, Permobil AS
Mona Kristin Berg, St. Jude AS (Abbott)
Erik Kongshaug, Medtronic AS
Anne Stenmark, Dansac Hollister AS
Rolf Inge Karlsen, Olympus AS