Sukkeravgiften rammer også medisinsk ernæring

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, sendte Medtek Norge en e-post om sukkeravgiften til et utvalg politikere i helse- og omsorgskomiteen. Hensikten var å gjøre oppmerksom på de utilsiktede konsekvensene sukkeravgiften har for pasientgrupper som får utskrevet næringsdrikke på blå resept.

Personer som mottar medisinsk ernæringsterapi er alvorlig kreftsyke, pleietrengende eldre, barn og spedbarn. Slik terapi er aktuelt der en pasient opplever vekttap, underernæring eller manglende vekstutvikling.

Næringsdrikker på blå resept bør unntas sukkeravgift

– Vi oppfatter at legemidler på blå resept er unntatt fra sukkeravgift. Vi mener derfor at næringsdrikker på blå resept bør ha en lav sukkeravgift, alternativt være unntatt fra sukkeravgift, sier adm. direktør Atle Hunstad.

Etter behandlingen er det enighet i Stortinget om å utrede innretningen av sukkeravgiften. – Vi forventer at politikerne ser på helseeffekt i sammenheng med innretningen av avgiften, slik at den ikke rammer alvorlig syke, sier Hunstad.

Les Nutricias debattinnlegg i Finansavisen om sukkeravgiften og ernæringsdrikker

Nutricia er medlem i Medtek Norge.

 

Nøkkelord:, ,