System for vurdering av nye produkter til norske sykehus

Fra Folkehelseinstituttet/Nye Metoder: Vigdis Lauvrak, Øyvind Melien og Helene Arentz-Hansen.

Nylig arrangerte Medtek Norge og LabNorge et frokostseminar om Nye Metoder.  Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet stilte med tre engasjerte foredragsholdere; Øyvind Melien, Helene Arentz-Hansen og Vigdis Lauvrak.

Hensikten med metodevurdering

Som eier av norske sykehus er det et mål for Helse- og omsorgsdepartementet at utstyr og materiell  som benyttes i spesialisthelsetjenesten er sikkert, virkningsfullt og kostnadseffektivt.  Det har derfor vært jobbet for et overordnet system for vurdering av ulike produkter som brukes til diagnostisering og behandling av pasienter i Norge. I 2013/14 ble Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten opprettet.  Hovedlinjene i systemet er beskrevet i flere stortingsmeldinger;  Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015), Stortingsmelding 10 om kvalitet og pasientsikkerhet  (2012-2013), Legemiddelmeldingen(2014-2015) og Prioriteringsmeldingen (2015-2016).

Dette er et system det er viktig for alle leverandører av utstyr og materiell til Norske sykehus å ha kjennskap til.

Informasjon og presentasjoner

Se presentasjonen til Øyvind Melien her

Se presentasjonen til Vigdis Lauvrak og Helene Arentz Hansen her

Les mer om Nye Metoder her

Les også artikkelen «Metodeburdering gir raskere tilgang tilinnovative metoder i norske sykehus»