System for vurdering av nye produkter til norske sykehus

Som eier av norske sykehus er det et mål for Helse- og omsorgsdepartementet at utstyr og materiell  som benyttes i spesialisthelsetjenesten er sikkert, virkningsfullt og kostnadseffektivt.  Det har derfor vært jobbet for et overordnet system for vurdering av ulike produkter som brukes til diagnostisering og behandling av pasienter i Norge. I 2013/14 ble Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten opprettet.  Hovedlinjene i systemet er beskrevet i flere stortingsmeldinger;  Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015), Stortingsmelding 10 om kvalitet og pasientsikkerhet  (2012-2013), Legemiddelmeldingen(2014-2015) og Prioriteringsmeldingen (2015-2016). 

Dette er et system det er viktig for alle leverandører av utstyr og materiell til Norske sykehus å ha kjennskap til. I samarbeid med Lab Norge arrangerte derfor Medtek Norge frokostseminar om systemet for våre medlemmer.  Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet stilte med tre engasjerte foredragsholdere; Øyvind Melien, Helene Arentz-Hansen og Vigdis Lauvrak.

Se presentasjonen til Øyvind Melien her

Se presentasjonen til Vigdis Lauvrak og Helene Arentz Hansen her

Les mer om systemet her