Trond Dahl Hansen slutter som leder i Medtek Norge

Adm.dir Trond Dahl Hansen

 

Trond Dahl Hansen har sagt opp sin stilling som leder av Medtek Norge og han jobber frem til 31.desember i år. Han starter da i ny stilling som adm. direktør for Puls AS.

Nye utfordringer

«Det er med tungt hjerte jeg velger å forlate min posisjon som leder av Medtek Norge og mine gode kollegaer, men det har vokst opp i meg et ønske om nye utfordringer og oppgaver etter drøye 5 år i stillingen», sier Trond, og fortsetter; «Det har vært et privilegium å lede vår bransjeorganisasjon gjennom noen år med store endringer hvor vi har posisjonert oss godt for å kunne påvirke våre rammebetingelser videre. Det er et viktig ansvar og store utfordringer jeg overlater videre.»

«Jeg har nå fått en spennende mulighet til å utvikle et ambisiøst og veldrevet selskap videre i det norske og nordiske markedet, som innfrir mine ønsker om nye utfordringer. Selv om jeg nå forlater min stilling i Medtek Norge så brenner mitt hjerte for denne bransjen og jeg vil engasjere meg bredt videre», sier Trond. Medtek Norge har et kompetent styre som jeg har full tillit til vil finne gode løsninger for administrasjonen i organisasjonen videre. Jeg vil nå ha stort fokus på gjennomføre våre strategier og planer for resten av året, samt tilrettelegge for videre ledelse og drift fra nyttår», avslutter han.

Fra styreleder: glad for at Trond blir i bransjen

«Vi beklager at Trond har valgt å gå over i en annen stilling, men når det skjer, er det med tilfredsstillelse vi noterer at han blir i bransjen», uttaler styreleder Petter Solum i Medtek Norge. «Trond har ledet Medtek Norge på en forbilledlig måte. Vi vil takke han for hans engasjement, store arbeidskapasitet og evne til å finne gode løsninger for bransjen. Som styreleder er jeg glad for at Trond fortsatt ønsker å bidra for bransjen fremover», fortsetter Petter.

Ny leder i Medtek Norge

«Styret i Medtek Norge vil umiddelbart starte prosessen med å se på interne og eksterne kandidater og håper å sluttføre arbeidet med ansettelse av ny adm. direktør i løpet av få uker. Interesserte kandidater bes melde seg til Trond eller undertegnede», avslutter Petter Solum.