Veileder for samhandling mellom leverandører og helseforetak

Medtek Norge har, sammen med Helse Sør-Øst, oppdatert veilederen for samhandling mellom leverandører av medisinsk utstyr og helseforetakene.

Veileder for praktisering av avtalens § 3.5 og § 3.6 gir klare rammer for samhandling mellom ansatte i helseforetak og leverandørene.

Sikker og effektiv pasientbehandling

For å nå målsettingen om optimalisert og effektiv pasientbehandling er det avgjørende at legene, sykepleierne, radiografene og andre ansatte i helseforetakene er godt kjent med det medisinske utstyret som leveres gjennom inngåtte innkjøpsavtaler.

En viktig del av kontrakten er leverandørens ansvar for opplæring i forsvarlig og riktig bruk, og for sikker pasientbehandling.

Her finner du den oppdaterte veilederen

Nøkkelord:, ,