Medtek Norge mener

Balanserte kontraktsvilkår – Helseforetak

I dag gis leverandørene til helse og omsorgssektoren liten eller ingen innflytelse på kontraktsvilkårene i offentlige avtaler. Dette er et problem når flertallet av kontraktene overfører urimelig risiko til leverandørene. Medtek Norge mener dette er en praksis som strider i mot hovedregel i forskrift om offentlige anskaffelser om at rimelige og balanserte standardkontrakter skal benyttes når de finnes.

Her finner du notatet som omhandler balanserte kontraktsvilår for helseforetak (Juni 2016)

Balanserte kontraktsvilkår – Kommune

I dag gis leverandørene liten eller ingen innflytelse på kontraktsvilkårene. Dette blir et problem når offentlige oppdragsgivere overfører urimelig risiko til leverandørene. Hovedregel i forskrift om offentlige anskaffelser er at rimelige og balanserte standardkontrakter skal benyttes når de finnes. Medtek Norge mener det er like viktig å sørge for balanserte kontraktsvilkår også når det ikke finnes standardkontrakter.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra medlemmer som er store leverandører til norske kommuner har utarbeidet en oversikt over kontraktsbestemmelser som er spesielt viktige for våre medlemsbedrifter i markedsområdet kommune.

Her finner du notatet som omhandler balanserte kontraktsvilkår for kommuner