Vil utfordre dagens anskaffelser

For andre gang arrangerer Difi og Medtek Norge kurset «Balanserte anskaffelser gjennom dialog» (BAD). Deltagerne er offentlige oppdragsgivere og leverandører av velferdsteknologi, medisinsk teknologi og materiell. Kurset arrangeres i samarbeid med Difi og Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og finner sted i Stavanger

Økt trygghet, tillit og dialog

Hensikten med kurset er å skape bedre anskaffelsesprosesser gjennom økt trygghet og tillit for alle involvert i anskaffelsesprosessen. – Målet er at både innkjøpere og leverandører jobber mer helhetlig og strategisk gjennom hele anskaffelsesprosessen, sier fagansvarlig Tanja Huse-Fagerlie i Difi.

Vi har snakket med tre av leverandørdeltagerne om deres forventninger til kurset:

Forventer ingen wow-opplevelse

Anne Indresand, Alcon Nordic AS

 

– Innkjøp endrer seg voldsomt i årene som kommer. Jeg forventer derfor å lære mer om hvordan både innkjøperne, kollegaer og konkurrenter tenker og jobber i dag og de neste par-tre årene. Jeg håper å bli bedre på å jobbe enda mer strategisk med anbud. Jeg tenker at, jo bedre vi og innkjøperne blir, desto bedre blir innkjøpene totalt sett. Til syvende og sist vil det komme pasientene til gode.

Jeg går inn i kurset med åpent sinn men forventer ingen «wow-opplevelse». Jeg forventer å få tips om de små tingene som bringer anbudene til et nytt nivå. Det er jo detaljene som er det virkelig interessante.

Vil utfordre dagens anskaffelser

Stevar Klausen, Smith & Nephew

 

– Mine forventninger til kurset er at leverandører og innkjøpere, gjennom dialogen, får innsikt i hverandres hverdag. Mange anskaffelser er preget av dårlig tid og press. Hele bransjen er derfor tjent med at vi utfordrer dagens anskaffelser ved å redusere barrierene og løfte dem til et høyere nivå.

Jeg håper å få større innsikt i hverdagen til innkjøperne og mer kunnskap om hvordan innkjøperne kommuniserer på. Målet er å finne måter å samhandle på. Vi som leverandører må ha mer kunnskap om å dokumentere effekten av anskaffelsen for kunden. Derfor tror jeg det er utrolig viktig å vise, gjennom effekter og gevinster, hva som faktisk er viktig for innkjøperen.

Ikke farlig å ha kontakt

Anne-Katrine Udjus, Unitronic AS

 

– I tidligere tider skulle man ikke snakke sammen, men det er jo helt naturlig at vi møtes og har dialog! Jeg håper gjennom kurset å forstå hva oppdragsgiver ønsker og forstå mer av deres tankesett. Jeg ønsker få en bedre forståelse av prosessen og hva som er utgangspunktet for de som ønsker et anbud.

I møter vet man ikke alltid helt hva man skal spørre om. Likevel er det ofte i slike møter vi oppdager at vi har felles mål og at det ikke er noe «farlig» å ha kontakt. Jeg ser frem til dialogtreningen slik at jeg blir mer komfortabel i kommunikasjonen med kunden.